Przyznane wyróżnienia i certyfikaty w zakresie realizowanej działalności: