Pracuj z nami

Midroc Alucrom jest organizacją zorientowaną na rozwój. Fundament naszej polityki kadrowej stanowią takie priorytety jak: nieustanne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji naszej kadry oraz wzajemne dzielenie się doświadczeniem. Wielu naszych pracowników, z uwagi na swoje wysokie kompetencje zawodowe oraz adaptacyjność, jest cyklicznie delegowanych do pracy w Szwecji. Podczas kilkutygodniowych pobytów współpracują z partnerami biznesowymi Alucrom, poznając i współtworząc tamtejszą kulturę organizacyjną oraz zdobywają doświadczenie w lakiernictwie na wymagającym rynku skandynawskim.

Poza szkoleniami związanymi z nabywaniem umiejętności technicznych nasi pracownicy mają możliwość uczestniczenia w kursach języka angielskiego i szwedzkiego.

WAŻNE ! Zapoznaj się z nowymi przepisami RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu poprawę bezpieczeństwa Państwa danych. W ALUCROM Sp. z o.o. kładziemy duży nacisk na zapewnienie najwyższych standardów w tym zakresie, w związku z tym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 Administratorem Państwa danych osobowych jest ALUCROM Sp. z o.o.  z siedzibą we  Wrocławiu ul. Długosza 2-6.

Z kim się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

 Kontakt jest możliwy mailowo pod adresem biuro@midroc.pl oraz pod adresem pocztowym wskazanym powyżej.

Skąd mamy Państwa dane?

Zostały nam przekazane podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego .

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Tak. Jeśli chcecie skorzystać z naszych usług lub brać udział w procesach rekrutacyjnych, niezbędne bywa podanie poniżej wyszczególnionych danych osobowych w zakresie: nazwiska i imiona, pesel lub numer i seria dowodu tożsamości, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy lub zamieszkania, faks, e-mail.

W przypadku niepodania powyższych danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy i tym samym świadczyć Państwu naszych usług lub też informowania o nich.

Dodatkowo możemy wymagać podania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego).

 W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? Przetwarzamy je w związku z realizacją zawartej umowy lub wysłania oferty handlowej.

Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują nas do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych.

Realizując nasz prawnie uzasadniony cel wykorzystujemy Państwa dane do:

informowania o naszych najnowszych ofertach, wydarzeniach rozwojowych oraz procesach rekrutacyjnych, w których można wziąć udział, windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,celów archiwizacyjnych. Za Państwa wyraźną zgodą przetwarzać możemy dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www, aplikacji mobilnych oraz wysyłki newslettera.

Jakie są Państwa prawa?

Zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej zgody, można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt: biuro@midroc.pl .Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym poczta, firmy kurierskie i logistyczne).

Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu zakończenia realizacji usługi.